Vicia Faba eten

Algemene regels met betrekking tot het eten:
 1. Het Vicia Fabaeten is bedoeld voor leden van Vicia Faba.
 2. Het Vicia Fabaeten vindt plaats iedere tweede dinsdagavond van de maand bij een lid van Vicia Faba of in een openbare eetgelegenheid, waarbij 1 van de leden als gastheer optreedt.
 3. Aanwezigheid van de leden wordt verwacht. Indien men niet aanwezig kan zijn dient men zich af te melden voor dinsdag 17:00 bij de gastheer, maar niet eerder dan het Vicia Fabaeten voorafgaand aan het Vicia Fabaeten waarvoor men zich afmeldt.
 4. De inwonenden van de gastheer mogen bij het Vicia Fabaeten aanwezig zijn.
 5. Er wordt een aanwezigheidsklassement bijgehouden. Aanwezigheid wordt beloond met 1 punt indien men tenminste aanwezig is gedurende de maaltijd.
 6. Het aanwezigheidsklassement wordt per periode van zes Vicia Fabaetens opgemaakt.
 7. Een Vicia Faba lid die zijn 100e of 151e aanwezigheid viert mag de locatie van dat Vicia Fabaeten bepalen. Indien het een horeca gelegenheid betreft, dient er in de gekozen horeca gelegenheid een hoofdgerecht verkrijgbaar te zijn met een prijs tussen de 15 en 20 euro.

Regels met betrekking tot de weddenschappen:
 1. Tijdens ieder Vicia Fabaeten wordt een hoofdweddenschap afgesloten.
 2. De hoofdweddenschap is voor ieder Vicia Faba eten hetzelfde, namelijk: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.
 3. Men mag zich onthouden van de weddenschap.
 4. Niet aanwezige leden mogen meedoen aan alle weddenschappen. Zij dienen tussen 21.00 uur en 22.00 uur tijdens het Vicia Fabaeten in te loggen op de site van Vicia Faba en daar hun voorspelling in te vullen. Mocht dit niet mogelijk zijn, kan contact worden gelegd met een van de aanwezigen en dienen zij direct hun voorspelling te geven.
 5. Van de weddenschappen wordt een klassement bijgehouden. Per weddenschap zijn punten te verdienen naar rangorde op basis van de absolute verschillen tussen voorspelling en uitkomst. De puntenverdeling loopt door tot maximaal het aantal aanwezige leden op het Vicia Fabaeten voorafgaand aan het Vicia Fabaeten waarvoor de weddenschap werd vastgesteld.
 6. Wie de uitkomst het dichtst nadert krijgt 1 punt; als één persoon dichter naderde, 0,5 punt; als twee personen dichter naderden, 0,333 punt; als drie personen dichter naderden, 0,25 punt; als vier personen dichter naderden, 0,2 punt; als vijf personen dichter naderden, 0,167 punt; als zes personen dichter naderden, 0,143 punt; als zeven personen dichter naderden, 0,125 punt; als acht personen dichter naderden, 0,111 punt; als negen personen dichter naderden, 0,1 punt; als tien personen dichter naderden, 0,091 punt; als elf personen dichter naderden, 1,083 punt.
 7. Er kunnen op ieder Vicia Fabaeten een of meerdere extra weddenschapen uitgeschreven worden. Om een voorstel te doen dien je in te loggen. Het voorstel moet gedaan worden voor 17:00 op de dag van het Vicia Fabaeten. Per Vicia Faba eten mag een ieder maximaal één weddenschap voorstellen.

  205: 14-10-2020
  206: 11-11-2020
  Weddenschap voorstellen voor Vicia Fabaeten 206, 11-11-2020
  Er zijn nog geen voorstellen gedaan.

 8. Tijdens het Vicia Fabaeten kan er maximaal 5 minuten gediscussieerd worden over welke van de ingediende extra weddenschappen wordt aangenomen.
 9. Het aantal punten te behalen in alle extra weddenschappen is ten hoogste 0,5 punt per persoon.
 10. Het weddenschappenklassement wordt per periode van zes Vicia Fabaetens opgemaakt.

Regels met betrekking tot de Wisseltrofee:
 1. Aan het eind van iedere periode van zes Vicia Fabaetens wordt een gecombineerd klassement berekend van het aanwezigheidsklassement plus het weddenschapklassement.
 2. Aan de gecombineerde klassementswinnaar wordt een wisseltrofee door haar bezitter overhandigd.
 3. De wisseltrofee dient op het eerste Vicia Fabaeten van de nieuwe periode overgedragen te worden. De gastheer mag bij deze handeling als vervanger van afwezige wisseltrofeehouder optreden.

Een voorstel voor regelwijzigingen kan middels een formulier via de login pagina op ieder moment worden ingediend. Dit voorstel wordt besproken en ter stemming gebracht op het eerstvolgende Vicia Fabaeten dat minimaal 7 dagen na moment van indienen plaatsvindt en waar minimaal 80% van de actieve leden aanwezig zijn. Bij meerderheid van stemmen wordt het voorstel aangenomen en doorgevoerd.

Voorstel van Jan-Willem:
In plaats van dat het Vicia Fabaeten iedere tweede dinsdagavond van de maand plaatsvindt bij een lid van Vicia Faba of in een openbare eetgelegenheid, waarbij 1 van de leden als gastheer optreedt stel ik voor dat het Vicia Fabaeten iedere tweede donderdagavond van de maand plaatsvindt bij een lid van Vicia Faba of in een openbare eetgelegenheid, waarbij 1 van de leden als gastheer optreedt.
Voorstel van Pim:
Dit voorstel wordt besproken en ter stemming gebracht op het eerstvolgende Vicia Fabaeten dat minimaal 7 dagen na moment van indienen plaatsvindt en waar minimaal 80% van de actieve leden aanwezig zijn. veranderen naar: Dit voorstel wordt besproken en ter stemming gebracht op het eerstvolgende Vicia Fabaeten dat minimaal 1 uur na moment van indienen plaatsvindt en waar minimaal 75% van de actieve leden aanwezig zijn.
Voorstel van Jan-Willem:
In plaats van dat het Vicia Fabaeten iedere tweede dinsdagavond van de maand plaatsvindt bij een lid van Vicia Faba of in een openbare eetgelegenheid, waarbij 1 van de leden als gastheer optreedt stel ik voor dat het Vicia Fabaeten iedere tweede dinsdagavond van de maand plaatsvindt in een openbare eetgelegenheid, waarbij 1 van de leden als gastheer optreedt.
Voorstel van Jan-Willem:
In plaats van dat het Vicia Fabaeten iedere tweede dinsdagavond van de maand plaatsvindt bij een lid van Vicia Faba of in een openbare eetgelegenheid, waarbij 1 van de leden als gastheer optreedt stel ik voor dat het Vicia Fabaeten iedere tweede donderdagavond van de maand plaatsvindt bij een lid van Vicia Faba of in een openbare eetgelegenheid, waarbij 1 van de leden als gastheer optreedt.
Voorstel van Almar:
Hans mag de dag bepalen voor 2020....
Voorstel van Fabricio:
💩

Als traditie wordt door de gastheer een speciaal welkomstdrankje geserveerd.

Hier zijn de originele statuten van Vicia Faba te bekijken.

Vicia Faba bestaat uit:
Ivan
Jan-Willem
Kim
Rudo
Almar
Fabricio
Bart
Jurjen
Bas
Hans
Roger
Pim
Léon

Periodewinnaars:
Periode 1Hans8,1
Periode 2Léon7
Periode 3Léon6,1
Periode 4Jan-Willem9,354
Periode 5Almar8,575
Periode 6Jan-Willem8,575
Periode 7Léon9,367
Periode 8Kim8,783
Periode 9Jurjen10,420
Periode 10Kim8,868
Periode 11Jan-Willem8,462
Periode 12Jurjen8,012
Periode 13Pim8,833
Periode 14Jan-Willem7,968
Periode 15Ivan9,200
Periode 16Fabricio8,302
Periode 17Léon9,075
Periode 18Jurjen9,708
Periode 19Fabricio9,885
Periode 20Léon9,227
Periode 21Kim 10,417
Periode 22Jurjen 8,778
Periode 23Fabricio 8,750
Periode 24Léon 8,611
Periode 25Fabricio 8,760
Periode 26Fabricio 8,667
Periode 27Jurjen 8,666
Periode 28Kim8,833
Periode 29Pim9,1
Periode 30Pim8,2
Periode 31Kim8,917
Periode 32Jan-Willem8,450
Periode 33Ivan9.426

Eerste keer tot en met de honderdvierenveertigste keer

klik hier voor de gegevens van periode 1 t/m 24


Honderdvijfenveertigste keer: 13 oktober 2015, bij Kim, Nieuwravenstraat, Utrecht

Aanwezig: Bart, FAb, Jan-Willem, Pim, Kim, Jurjen, Ivan, Hans, Leon
afgemeld: Bas, Almar
Niet afgemeld: Rudo
hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.
1e extra weddenschap: Met hoeveel punten verschil wint de winnaar de wk rugby finale?
2e extra weddenschap: In welke minuut wordt het laatste doelpunt gescoord in de wedstrijd Nederland - Tsjechie op 13 oktober 2015?

De temperatuur was 14,9 graden.
Nieuw Zeeland won met 34-17 van Australië. 17 punten verschil dus.
Van Persie scoorde in de 83e minuut de 2-3.
Voorspellingen:
1Fabricio101094
2Jan-Willem8.1783
3Jurjen7.8778
4Ivan7.651367
5Kim6.8989
6Hans4678
Leon41581
8Pim2.3989

Honderdzesenveertigste keer: 10 november 2015, bij Pim, Julianaweg, Utrecht

Aanwezig: Bas, Almar, FAb, Jan-Willem, Pim, Kim, Jurjen, Ivan, Hans, Leon
afgemeld: Rudo
Niet afgemeld: Bart
hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 11,3 graden.
Voorspellingen:
1Fabricio10
2Hans9
Kim9
Bas9
5Ivan8.345
6Jan-Willem8.1
7Jurjen7.8
8Almar7.7
9Leon5
Pim3.4

Honderdzevenenveertigste keer: 8 december 2015, bij Almar, Pedangstraat, Utrecht

Aanwezig: Almar, FAb, Jan-Willem, Pim, Kim, Jurjen, Ivan, Hans
afgemeld: Bas, Leon
Niet afgemeld: Rudo, Bart

Regel 3 van de weddenschappen: "Men mag eenmaal per kalenderjaar bij het indienen van de hoofdweddenschap voorspelling een verdubbelaar inzetten. Het aantal punten dat men in die maand bij de hoofdweddenschap haalt zal met twee worden vermenigvuldigd." is geschrapt.

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 6,9 graden.
verdubbelaar ingezet door: Jan-Willem, Jurjen, Kim, Hans en Almar.
Voorspellingen:
1Jurjen6.8
2Pim5.5
3Ivan8.76
4Fabricio5
Leon5
6Jan-Willem4.1
7Kim9.9
8Hans3.3
9Almar0

Honderdachtenveertigste keer: 12 januari 2016, bij Hans, Dinkelstraat, Utrecht

Aanwezig: Almar, FAb, Jan-Willem, Kim, Jurjen, Ivan, Hans, Leon, Bas
afgemeld: Pim
Niet afgemeld: Rudo, Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 6,7 graden.
Voorspellingen:
1Kim6.7
2Bas6.71
3Jurjen6.42
4Leon5
5Ivan4.36
6Hans4
7Fabricio3
8Jan-Willem2.3
Pim2.1
Almar-2


Honderdnegenenveertigste keer: 9 febuari 2016, bij Rudo, Campstede, Doesburg

Aanwezig: Almar, FAb, Jan-Willem, Kim, Hans, Leon, Rudo, Bart
afgemeld: Pim, Jurjen, Ivan, Bas

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 6,2 graden.
Voorspellingen:
1Pim6.7
2Leon7
3Kim8.55
4Almar9.9
5Fabricio10
6Jan-Willem12.2
7Hans13.5

Honderdvijftigste keer: 8 maart 2016, bij De Vingerhoed, Utrecht

Aanwezig: Almar, FAb, Jan-Willem, Kim, Hans, Leon, Rudo, Bart, Pim, Jurjen, Ivan, Bas

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 14,6 graden.
Voorspellingen:
1Hans15.5
2Bas13.1
3Almar12.5
4Ivan12.34
5Pim10.1
6Leon10
Fabricio10
8Jan-Willem9.9
Jurjen8.22
Kim-9.223372036854776e18

Eindstand 25e periode

1 Fabricio 8.760
2 Kim 8.320
3 Hans 8.227
4 Jurjen 7.810
5 Jan-Willem 7.667
6 Leon 6.694
7 Ivan 6.233
8 Almar 5.931
9 Pim 5.825
10 Bas 4.500
11 Bart 3.000
12 Rudo 2.000

Honderdeenenvijftigste keer: 12 april 2016, bij FAb, Hooft Graaflandstraat, Utrecht

Aanwezig: Almar, FAb, Jan-Willem, Kim, Hans, Leon, Pim, Ivan
Afgemeld: Bas, Jurjen
Niet afgemeld: Bart, Rudo

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 20,8 graden.
Voorspellingen:
1Almar18.9
2Ivan23.45
3Jan-Willem18.1
4Leon17
5Hans16.6
6Pim14.8
7Kim14
8Fabricio10


Honderdtweeenvijftigste keer: 10 mei 2016, bij La Cubanita, Alphen a/d Rijn

Aanwezig: Almar, Bas, FAb., Hans, Ivan, Jan-Willem, Kim, Leon
Afgemeld: Pim, Jurjen, Rudo
Niet afgemeld: Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 15,7 graden.
Voorspellingen:
1Jan-Willem18.8
2Kim19.8
3Pim20.12
4Hans21.5
5Leon22
6Fabricio22.22
7Bas23
8Ivan23.1415
Almar24.2


Honderddrieenvijftigste keer: 14 juni 2016, bij Jurjen, Julianaweg, Utrecht

Aanwezig: Pim, Jurjen, Bas, FAb., Hans, Ivan, Jan-Willem, Leon
Afgemeld: Rudo, Kim, Almar
Niet afgemeld:

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.
1e extra weddenschap: In welke minuut valt het eerste doelpunt in de finale van het EK voetbal 2016.

De temperatuur was 17,5 graden.
Eder van Portugal scoorde in de 109e minuut. Bas wint.
Voorspellingen:
1Jurjen17.833
2Jan-Willem19.153
3Leon2027
4Pim20.123
5Bas2167
6Hans2316
7Ivan23.45617
8Fabricio32.132

Honderdvierenvijftigste keer: 12 juli 2016, bij Ivan, Snelliuskade, Utrecht

Aanwezig: Pim, Jurjen, FAb., Hans, Ivan, Jan-Willem, Leon, Almar, Kim
Afgemeld: Rudo, Bas
Niet afgemeld: Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.
1e extra weddenschap: Wat is de tijdsachterstand op de winnaar van de best geklasseerde Nederlander in de eerstvolgende einduitslag van de Tour. de France

De temperatuur was 14,2 graden.
Bauke Mollema werd 11e op 13 minuut 13 seconden.
Voorspellingen:
1Kim19.40:04:29
2Jurjen20.10:13:22
3Jan-Willem20.30:13:57
4Pim21.20:04:32
5Bas220:06:12
Leon220:06:44
7Hans230:03:23
8Ivan23.4560:14:15
9Almar250:12:13
Fabricio32.10:08:08


Honderdvijfenvijftigste keer: 9 augustus 2016, bij Kim, Nieuwravenstraat, Utrecht

Aanwezig: Pim, Jurjen, FAb., Hans, Ivan, Kim
Afgemeld: Rudo, Bart, Bas, Jan-Willem, Leon, Almar,
Niet afgemeld:

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.
1e extra weddenschap: Het aantal door heren gewonnen Nederlandse medailles op de olympische spelen 2016 in Rio (eventuele gemengd gewonnen medailles gelden voor het percentage participerende heren, stand zoals ten tijde van het Fabaeten van september bekend).
2e extra weddenschap: Het gemiddelde gewicht van alle faba-leden op het eerstvolgende Vicia Fabaeten vermenigvuldigt met het gewicht van de zwaarste persoon aldaar aanwezig. Oftewel: mean(Faba)*max(Faba).

De temperatuur was 27,3 graden.
Er werden door de heren 7 medailles gewonnen, te weten:
Dorian van Rijsselberghezeilen - RS:X klassegoud
Ferry Weertmanzwemmen - 10km open watergoud
Tom Dumoulinwegwielrennen - tijdritzilver
Matthijs Buchlibaanwielrennen - keirinzilver
Jelle van GorkomBMX fietsenzilver
AchtRoeienbrons
Brouwer/MeeuwsenBeachvolleybalbrons

De gewichten zijn:
Ivan73,1
Jurjen68,6
Bas78,9
Kim88,3
Leon72,5
Pim71,3
Jan-Willem99,6
Hans103,3
Fab72,4
Het gemiddelde is 80,99 * 103,3 = 8355,82

Voorspellingen:
1Fabricio32.157800
2Pim21.146810
3Hans2057125
4Jurjen19.337013.876429
5Kim19.16.57665
6Jan-Willem18.997631
7Ivan17.5177400


Honderdzesenvijftigste keer: 13 september 2016, bij Bas, Emmalaan, Alphen a/d Rijn

Aanwezig: Pim, Jurjen, FAb., Hans, Ivan, Kim, Bas, Jan-Willem, Leon
Afgemeld:
Niet afgemeld: Almar, Rudo, Bart

1e extra weddenschap: Het totaal aantal medailles van het land met de meeste medailles gedeeld door het aantal medailles van Nederland tijdens de Paralympics in Rio 2016.
hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

Nederland won 62 medailles. De meeste medailles werden gewonnen door China: 239. Het quotiënt is 3,85.
De temperatuur op 11 oktober was 9,5 graden.
Voorspellingen:
1Fabricio12.34.321
2Ivan12.3454.56
3Pim14.24.32
4Leon165.4
5Jurjen16.44
6Bas17.14.51
Jan-Willem18.34.2156742987654
Kim19.64.6666776

Eindstand zesentwintigste periode

1 Fabricio 8.667
2 Ivan 7.537
3 Jan-Willem 7.333
4 Kim 7.093
Hans 7.093
6 Jurjen 6.950
7 Pim 6.833
8 Leon 6.233
9 Bas 4.210
10 Almar 4.000
11 Bart 1.000
12 Rudo 0.000

Honderdzevenenvijftigste keer: 11 oktober 2016, bij Pim, Julianaweg, Utrecht

Aanwezig: Almar, Pim, Jurjen, FAb., Hans, Ivan, Kim, Bas, Jan-Willem, Leon
Afgemeld:
Niet afgemeld:Rudo, Bart

1e extra weddenschap: Pim gooit in een keer met drie dobbelstenen. Welke drie nummers worden er gegooid op volgorde van hoog naar laag.
hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 3,7 graden.
Voorspellingen:
1Ivan3.456531
2Jurjen5.2532
3Hans5.5641
4Jan-Willem6.1632
Kim6.1551
6Leon8532
7Pim9.49651
8Fabricio9.99432
9Almar-3333
Bas13531

Honderdachtenvijftigste keer: 8 november 2016, bij Leon, Concordiastraat, Utrecht

Aanwezig: Almar, Pim, Jurjen, FAb., Hans, Ivan, Kim, Bas, Jan-Willem, Leon
Afgemeld:
Niet afgemeld:Rudo, Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.
1e extra weddenschap: Het percentage kiesmannen voor de winnaar van de presidentsverkiezingen in de VS op 0.1 % nauwkeurig

De temperatuur was 6,3 graden.
Trump haalde 56,9% van de kiesmannen. Leon wint.
Voorspellingen:
1Jurjen6.345.4
2Fabricio5.4245.6
3Jan-Willem4.648.9
4Ivan4.5647.3
5Hans4.447.5
6Bas3.748
7Kim3.643.5
Pim3.649.6
9Leon3.552.3
10Almar-0.147.8


Honderdnegenenvijftigste keer: 13 december 2016, bij Kim, Nieuwravenstraat, Utrecht

Aanwezig: Almar, Jurjen, FAb., Hans, Ivan, Kim, Jan-Willem, Leon
Afgemeld: Pim, Bas
Niet afgemeld:Rudo, Bart

Er zijn de volgende voorstellen ingediend:
Voorstel van Leon:
Betreft regel 4 van regels mbt weddenschappen. Deze is gedeeltelijk achterhaald. Wijzigen naar: Niet aanwezige leden mogen meedoen aan alle weddenschappen. Zij dienen tussen 21.00 uur en 22.00 uur tijdens het Vicia Fabaeten in te loggen op de site van Vicia Faba en daar hun voorspelling in te vullen. Mocht dit niet mogelijk zijn, kan contact worden gelegd met een van de aanwezigen en dienen zij direct hun voorspelling te geven.
Voorstel aangenomen.

Voorstel van Fabricio:
Algemene regel 7: Aanpassen "... zijn 100e aanwezigheid ..." naar "... zijn 100e of 151e aanwezigheid ..."
Voorstel aangenomen

Voorstel van Fabricio:
Algemene regel 7: Aanpassen "... een prijs tussen de 15 en 20 euro." naar "... een prijs tussen de 15 en 25 euro."
Voorstel afgewezen.

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.
1e extra weddenschap: De verste afstand gesprongen door de winnaar van de eerstvolgende schansspringenwedstrijd in Garmisch Partenkirchen op 1 januari vanaf de grote schans.

De temperatuur was 5,5 graden.
De Noor Daniel-Andre Tande sprong in zijn tweede sprong een afstand van 142 meter. Jurjen wint.
Voorspellingen:
1Ivan5.4134.5
2Pim5.2132.5
3Jurjen4.56141.3
4Fabricio4.32139.25
5Hans3.4135
6Leon3135
7Jan-Willem2.769872441138.6
8Kim-3.2123
9Almar-4144.5


Honderdzestigste keer: 10 januari 2017, bij FAb, Hooft Graaflandstraat, Utrecht

Aanwezig: Pim, Bas, Almar, Jurjen, FAb., Hans, Kim, Jan-Willem, Leon
Afgemeld: Ivan
Niet afgemeld:Rudo, Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 5,3 graden.
Voorspellingen:
1Pim5.2
2Fabricio5.55
3Jurjen5.7
4Kim6
5Bas4
6Jan-Willem3.7
7Leon3.4
8Hans2.1
Almar-1.01
Ivan-1.2

Honderdeenenzestigste keer: 14 februari 2017, bij Jan-Willem, Pieter Nieuwlandstraat, Utrecht

Aanwezig: Ivan, Pim, Kim, Jan-Willem, Leon
Afgemeld: Bas, Almar, Jurjen, FAb., Hans, Bart
Niet afgemeld:Rudo

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.
1e extra weddenschap: Zeewatertemperatuur op de dinsdag van het eerstvolgende Vicia Fabaeten om 12:00 bij het meetpunt in de Noordzee (minimaal 100 meter uit de kust) dat het dichtst gelegen is bij de punt van de pier van Scheveningen.

De temperatuur was 12,8 graden.
De watertemperatuur was 6,7 graden.
Voorspellingen:
1Fabricio105.55
2Ivan8.3468.36
3Jan-Willem7.25.23
4Leon6.56
5Kim5.65.3
6Pim5.35.3


Honderdtweeenzestigste keer: 14 maart 2017, bij Almar, Pedangstraat, Utrecht

Aanwezig: Ivan, Pim, Kim, Jan-Willem, Leon, Almar, Jurjen, FAb., Hans
Afgemeld: Bas
Niet afgemeld:Rudo, Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.
1e extra weddenschap: Het aantal stemmen dat de Vrijzinnige Partij haalt bij de Tweede Kamer verkiezingen van 2017.

De temperatuur was 12,4 graden.
De Vrijzinnige Partij behaalde 2938 stemmen. Kim wint.
Voorspellingen:
1Jurjen12.31173
2Jan-Willem12.94357
3Pim12.9815234
4Leon1428000
5Hans14.315000
Ivan14.525791
Fabricio1043200
Almar15.71899
Bas160
Kim172017

Eindstand 27e periode

1Jurjen8.666
2Leon8.088
3Ivan7.750
4Jan-Willem7.726
5Kim7.468
6Fabricio7.375
7Pim7.286
8Hans6.058
9Almar5.321
10Bas3.367
11Rudo0.000
Bart0.000

Honderddrieenzestigste keer: 11 april 2017, bij Jurjen, Julianaweg, Utrecht

Aanwezig: Bas, Ivan, Pim, Kim, Jan-Willem, Leon, Jurjen, FAb.
Afgemeld: Almar, Hans
Niet afgemeld:Rudo, Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 11,1 graden.
Voorspellingen:
1Fabricio10
2Jurjen14.5
3Kim14.7
4Jan-Willem15
5Pim16.3
6Leon17.3
7Ivan18.9
8Bas23

Honderdvierenzestigste keer: 9 mei 2017, bij Bas, Emmalaan, Alphen a/d Rijn

Aanwezig:Almar, Bas, Ivan, Pim, Kim, Leon, Jurjen, FAb.
Afgemeld: Jan-Willem, Hans
Niet afgemeld:Rudo, Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.
1e extra weddenschap: Het totaal aantal gescoorde doelpunten in de eerstvolgende laatste speelronde van de Nederlandse Eredivisie voetbal

De temperatuur was 19,1 graden.
Er werden 40 doelpunten gescoord in de laatste competitieronde. Ivan wint.
Voorspellingen:
1Kim1922
2Ivan18.437
3Almar19.926
4Fabricio2034
5Pim21.331
6Bas2244
Leon2222
8Jan-Willem15.144
Jurjen13.4


Honderdvijfenzestigste keer: 13 juni 2017, bij Hans, Dinkelstraat, Utrecht

Aanwezig:Jan-Willem, Hans, Almar, Bas, Ivan, Pim, Leon, Jurjen, FAb.
Afgemeld: Kim
Niet afgemeld:Rudo, Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 18,3 graden.
Voorspellingen:
1Kim19
2Jurjen19.9
3Leon20
4Pim20.12
5Hans21
6Jan-Willem22.3
7Almar23.3
8Ivan23.4
Fabricio25.25
Bas26


Honderdzesenzestigste keer: 11 juli 2017 bij Ivan, Snelliuskade, Utrecht

Aanwezig:Jan-Willem, Hans, Almar, Kim, Ivan, Pim, Leon, Jurjen, FAb.
Afgemeld: Bas
Niet afgemeld:Rudo, Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.
1e extra weddenschap: Tijdverschil tussen de best geklasseerde Nederlander en de nummer 1 in het eindklassement van de huidige Ronde van Frankrijk.
2e extra weddenschap: Het totaal aantal gemaakte doelpunten door het Nederlands vrouwen voetbalteam op het EK vrouwen voetbal 2017 (uitgezonderd doelpunten uit penalty-series).

De temperatuur was 19,0 graden.
Bauke Mollema werd 17e op 37 minuten en 43 seconden. Leon wint.
Nederland scoorde 13 keer en werd Europees Kampioen! Kim en Bas winnen.
Voorspellingen:
1Jurjen197:31:318
2Kim20.30:58:1313
3Leon210:44:225
4Almar21.210:58:588
5Pim21.30:46:237
6Jan-Willem22.81:09:036
7Ivan23.320:47:129
8Bas23.51:08:0613
9Hans24.30:59:00
Fabricio25.250:22:225


Honderdzevenenzestigste keer: 8 augustus 2017 bij restaurant De Klub, Utrecht, ter ere van Leon's 151e fabaeten

Aanwezig:Bas, Almar, Kim, Pim, Leon, Jurjen, FAb.
Afgemeld: Jan-Willem, Hans, Ivan
Niet afgemeld:Rudo, Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 16,4 graden.
Voorspellingen:
1Jan-Willem17.45
2Kim18
3Pim18.7
4Jurjen14
5Leon19
6Almar21
Bas21
8Fabricio21.9


Honderdachtenzestigste keer: 12 september 2017 bij Pim, Julianaweg, Utrecht

Aanwezig:Jan-Willem, Ivan, Almar, Kim, Pim, Leon, Jurjen, FAb.
Afgemeld: Bas, Hans
Niet afgemeld:Rudo, Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.
1e extra weddenschap: Uit welk land komt de scheidsrechter die de WK kwalificatiewedstrijd Nederland - Zweden fluit op 10 oktober 2017? Alleen juiste voorspelling telt.

De temperatuur was 14,7 graden.
De Rus Sergei Karasev fluit de wedstrijd Nederland-Zweden op 10-10-2017. Pim wint.
Voorspellingen:
1Jan-Willem15.4Italië
2Leon16Italië
3Pim12.9Rusland
4Kim12.7Italië
5Jurjen12.2Polen
6Ivan8.37Duitsland
7Fabricio7.77Tsjechië
Almar7.1Spanje


Eindstand 28e periode

1Kim8.833
2Jurjen8.450
3Pim8.017
4Leon7.950
5Fabricio7.536
6Jan-Willem6.726
7Ivan6.578
8Almar5.893
9Bas4.833
10Hans2.311
11Rudo0.000
Bart0.000

Honderdnegenenzestigste keer: 10 oktober 2017 bij Leon, Concordiastraat, Utrecht

Aanwezig:Bas, Jan-Willem, Ivan, Almar, Kim, Pim, Leon, Jurjen, FAb.
Afgemeld:Hans
Niet afgemeld:Rudo, Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.
1e extra weddenschap: Tot hoeveel maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt Frank Masmeijer op 13 oktober 2017 veroordeeld door het Belgische gerechtshof?

De temperatuur was 8,3 graden.
Frank Masmeijer werd veroordeeld tot 8 jaar (96 maanden) onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Leon wint.
Voorspellingen:
1Pim7.86
2Ivan923
Leon955
4Kim9.136
5Bas9.336
6Jurjen9.628
7Jan-Willem9.836
8Fabricio10.110.1
Almar6.19


Honderdzeventigste keer: 14 november 2017 bij restaurant Al Orzaal, Rhenen ter ere van Fab´s 151e eten

Aanwezig:Hans, Jan-Willem, Ivan, Almar, Kim, Pim, Leon, Jurjen, FAb.
Afgemeld:Bas
Niet afgemeld:Rudo, Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 3,6 graden.
Voorspellingen:
1Jurjen4.4
2Almar2
3Ivan5.3
4Hans5.5
5Pim5.6
6Leon6
7Jan-Willem6.045
8Kim7.3
9Fabricio10


Honderdeenenzeventigste keer: 12 december 2017 bij FAb, Bossche Dreef in Kesteren

Aanwezig:Jan-Willem, Ivan, Kim, Pim, Leon, FAb.
Afgemeld:Hans, Bas, Almar, Jurjen
Niet afgemeld:Rudo, Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 2,1 graden.
Voorspellingen:
1Pim2.1
2Kim3.5
3Leon4
4Jan-Willem-0.96
5Ivan5.2
6Fabricio10


Honderdtweeenzeventigste keer: 9 januari 2018 bij Kim, Nieuwravenstraat, Utrecht

Aanwezig:Hans, Bas, Almar,Jan-Willem, Ivan, Kim, Pim, Leon, FAb.
Afgemeld:Jurjen
Niet afgemeld:Rudo, Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.
1e extra weddenschap: In welke minuut valt het eerste doelpunt in de wedstrijd Ajax – Feyenoord op 21 januari 2018? Als er geen doelpunten vallen, dan vervalt deze weddenschap.

De temperatuur was 4,7 graden.
Donny van der Beek scoorde in de 50e minuut de 1-0 voor Ajax. Jan-Willem wint.
Voorspellingen:
1Ivan517
2Pim4.334
3Jan-Willem5.741
Hans3.727
5Leon335
6Bas2.121
Kim1.69
Fabricio1010
Almar-323Honderddrieenzeventigste keer: 13 februari 2018 bij Almar, Pedangstraat, Utrecht

Aanwezig:Jurjen, Hans, Bas, Almar,Jan-Willem, Ivan, Kim, Pim, Leon, FAb.
Afgemeld:
Niet afgemeld:Rudo, Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 4,6 graden.
Voorspellingen:
1Leon5
2Jurjen5.3
3Jan-Willem6
4Kim6.1
5Pim6.5
6Bas7.8
7Hans8.4
8Fabricio10
9Almar10.1
Ivan12.3Honderdvierenzeventigste keer: 13 maart 2018 bij Jurjen, Merellaan, Rotterdam

Aanwezig:Jurjen, Hans, Bas, Almar,Jan-Willem, Ivan, Kim, Pim, Leon, FAb.
Afgemeld:
Niet afgemeld:Rudo, Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 16,7 graden.
Voorspellingen:
1Almar15
2Jan-Willem14
3Fabricio20
4Hans12.5
5Ivan12.3
Pim12.3
7Bas12
8Jurjen8.9
9Kim8
10Leon7


Eindstand Negenentwintigste periode

1Pim9.100
2Leon8.800
3Ivan8.233
4Jan-Willem8.203
5Kim7.236
6Fabricio6.861
7Almar6.611
8Jurjen5.792
9Hans4.976
10Bas4.676
11Rudo0.000
Bart0.000

Honderdvijfenzeventigste keer: 10 april 2018 bij cafe Springhaver,Utrecht, ter ere van 151e fabaeten van Pim

Aanwezig:Jurjen, Hans, Bart, Bas, Almar,Jan-Willem, Kim, Pim, Leon, FAb.
Afgemeld:Ivan
Niet afgemeld:Rudo

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 23,4 graden.
Voorspellingen:
1Almar20
Fabricio20
3Jan-Willem18.8
4Hans18.5
5Pim16.9
6Bas16.7
Kim16.7
8Jurjen16.2
9Leon13.5

Honderdzesenzeventigste keer: 8 mei 2018 bij Bas, Amalia van Solmstraat, Alphen a/d Rijn

Aanwezig:Jurjen, Ivan, Bas, Almar, Kim, Pim, Leon, FAb.
Afgemeld:Hans, Jan-Willem
Niet afgemeld:Bart, Rudo

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.
1e extra weddenschap: In welke minuut wordt het eerste geldige doelpunt gescoord in de eerstvolgende Champions League finale.
2e extra weddenschap: Achterstand van de best geklasseerde Nederlander op de winnaar in het eindklassement van de huidige Giro dItalia.

De temperatuur was 16,4 graden.
Benzema scoorde in de 51e minuut voor Real Madrid tegen Liverpool. Jan-Willem wint.
Tom Dumoulin werd tweede op 46 seconden van Froome. Bas wint.
Voorspellingen:
1Pim18.6680:00:00
2Kim19350:00:00
3Fabricio20200:20:20
4Jurjen20.3230:18:32
5Ivan20.7130:00:00
6Leon21120:02:13
7Bas22220:00:22
8Jan-Willem22.2390:00:04
9Almar25210:10:10

Honderdzevenenzeventigste keer: 12 juni 2018 bij restaurant Aandacht voor eten ivm Jan-Willem's 151e fabaeten

Aanwezig:Jurjen, Ivan, Bas, Almar, Pim, FAb., Jan-Willem
Afgemeld:Hans, Kim, Leon
Niet afgemeld:Bart, Rudo

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.
1e extra weddenschap: Hoeveel doelpunten worden er in de eerste ronde van het eerstvolgende wk voetbal mannen gemaakt?

De temperatuur was 18,3 graden.
Er werden 122 doelpunten gescoord. Jan-Willem en Pim winnen.
Voorspellingen:
1Kim1822
2Jurjen19.4105
3Pim19.6123
4Jan-Willem15.8123
5Ivan21.3104
Almar21.3128.16
7Bas2290
8Leon23143
Fabricio3099
Honderdachtenzeventigste keer: 10 juli 2018 bij Kim,, Nieuwravenstraat, Utrecht

Aanwezig:Jurjen, Hans, Kim, Leon, Almar, FAb., Jan-Willem
Afgemeld:Ivan, Bas, Pim
Niet afgemeld:Bart, Rudo

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.
1e extra weddenschap: In welke minuut valt het eerste doelpunt in de finale van het huidige WK voetbal? Als er geen doelpunten vallen, dan vervalt deze weddenschap.

De temperatuur was 20,8 graden.
Mandzukic scoorde in de 18e minuut een eigen doelpunt.Jurjen wint.
Voorspellingen:
1Jurjen21.218
2Leon2035
Hans2020
4Almar23.132
5Kim18.435
6Jan-Willem18.338
7Ivan23.438
Fabricio3030

Honderdnegenzeventigste keer: 14 augustus 2018 bij Hans, Dinkeltraat, Utrecht

Aanwezig:Ivan, Bas, Pim, Hans, Kim, Leon, Almar, FAb.,
Afgemeld: Jan-Willem, Jurjen
Niet afgemeld:Bart, Rudo

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.
1e extra weddenschap: Wat is de hemelsbrede afstand tussen de Johan Cruijff Arena en het stadion van de club waarmee Ajax in de Europa League of Champions League groepsfase poule zit waarvan het stadion het verst weg ligt van de Johan Cruijff Arena.

De temperatuur was 19,7 graden.
Ajax speelt Champions League in poule E met Bayern München(657 km), Benfica (1860 km) en AEK Athene (2156,4 km). Leon wint.
Voorspellingen:
1Hans20.55000
2Jan-Willem18.31234
3Bas21.21601
4Leon181685
5Almar16.81300
6Ivan16.71650
Pim16.71678
Kim16.481648
Fabricio10666


Honderdtachtigste keer: 11 september 2018 bij Pim, Julianaweg, Utrecht

Aanwezig:Jan-Willem, Jurjen, Bas, Pim, Hans, Kim, Leon, Almar, FAb.
Afgemeld:Ivan
Niet afgemeld:Bart, Rudo

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 15,7 graden.
Voorspellingen:
1Pim15.2
2Kim15
Jurjen15
4Hans16.5
5Bas17
6Jan-Willem13.9
7Leon17.8
8Almar13.34
Fabricio11

Eindstand Dertigste periode

1Pim8.200
2Almar7.886
3Jurjen7.875
4Kim7.367
5Fabricio7.333
6Leon6.796
7Jan-Willem6.292
8Bas6.236
9Hans6.000
10Ivan3.710
11Bart1.000
12Rudo0.000

Honderdeenentachtigste keer: 9 oktober 2018 bij restaurant El Primo, Utrecht, ter ere van 15 jaar Vicia Fabaeten

Aanwezig:Ivan, Jan-Willem, Jurjen, Bas, Pim, Hans, Kim, Leon, Almar, FAb.
Afgemeld: Rudo
Niet afgemeld:Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 12,0 graden.
Voorspellingen:
1Ivan11.3
2Leon10.8
3Almar10
Fabricio10
Kim10
6Jurjen15.2
Jan-Willem8.8
8Bas16.1
9Pim6.3
Hans6

Honderdtweeentachtigste keer: 13 november 2018 bij Ivan, Snelliuskade, Utrecht

Aanwezig:Ivan, Jurjen, Bas, Pim, Hans, Kim, Leon, Almar
Afgemeld:Jan-Willem, FAb.
Niet afgemeld:Rudo, Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 7 graden.
Voorspellingen:
1Kim7
2Hans6.6
3Jurjen8
4Bas8.2
5Ivan5.4
6Leon4.6
7Pim4.3
8Jan-Willem9.9
9Fabricio10
10Almar3.9

Honderddrieentachtigste keer: 11 december 2018 bij de Jeu de Boules bar, Utrecht

Aanwezig:Ivan, Jurjen, Bas, Pim, Hans, Kim, Jan-Willem, Almar
Afgemeld:Leon, FAb.
Niet afgemeld:Rudo, Bart

Regelvoorstellen:
Wijzigingen in bovenstaande regels kunnen eenmaal per kalenderjaar worden vastgesteld, te weten op het Vicia Fabaeten dat valt in december. Voorstellen voor regelwijzigingen kunnen middels een formulier via de login pagina worden ingediend in de periode tussen twee weken voor het Vicia Fabaeten van december en 12:00 op de dag van het Vicia Fabaeten in december. Deze worden op het Vicia Fabaeten van december ter stemming gebracht.
wijzigen in:
Een voorstel voor regelwijzigingen kan middels een formulier via de login pagina op ieder moment worden ingediend. Dit voorstel wordt besproken en ter stemming gebracht op het eerstvolgende Vicia Fabaeten dat minimaal 7 dagen na moment van indienen plaatsvindt en waar minimaal 80% van de actieve leden aanwezig zijn. Bij meerderheid van stemmen wordt het voorstel aangenomen en doorgevoerd.
Dit voorstel is aangenomen.

Wedenschap regel 2 wijzigen in :
Het aantal gescoorde geldige doelpunten in alle Eredivisie (inclulsief play-off) wedstrijden gespeeld tussen het huidige en het eerstvolgende Vicia Fabaeten. Indien er geen Eredivisie wedstrijden worden gespeeld in die periode wordt gekeken naar de Zweedse hoogste voetbalcompetitie
Dit voorstel is afgewezen.

Algemene regel 2 wijzigen in:
Vanaf 2019 vindt het Vicia Fabaeten niet meer iedere tweede dinsdagavond van de maand plaats bij een lid van Vicia Faba of in een openbare eetgelegenheid, waarbij één van de leden als gastheer optreedt. In plaats hiervan vindt het Vicia Fabaeten plaats in een openbare eetgelegenheid op een nader te bepalen dag in de maanden januari, maart, mei, juli, september en november van het betreffend jaar. De nader te bepalen dag wordt op een praktisch moment voorafgaand aan de betreffende maand democratisch gekozen uit elk van de dagen van de maand met uitzondering van de dinsdagen. De openbare eetgelegenheid wordt binnen de Nederlandse landgrenzen gekozen door de deelnemer die op het voorafgaande Vicia Fabaeten het hoogste aantal ogen met een dobbelsteen gooit. Indien meerdere deelnemers hetzelfde hoogste aantal ogen gegooid heeft dienen deze deelnemers opnieuw te gooien totdat er één deelnemer overblijft die het hoogste aantal ogen gegooid heeft en de locatie van het volgende Vicia Fabaet.
Dit voorstel is afgewezen.

Voorstel voor nieuwe regel:
Offline tijdens faba eten
Dit voorstel is afgewezen.

Voorstel voor nieuwe regel:
Misschien leuk om elk faba eten iets nuttigs te doen.....
Dit voorstel is afgewezen.

Voorstel voor nieuwe regel:
Hetzelfde als Jan Willem, maar dat het fabaeten ook een lunch mag zijn
Dit voorstel is afgewezen.

Voorstel voor nieuwe regel:
Kappen met de weddenschappen
Dit voorstel is afgewezen.

Voorstel voor nieuwe regel:
Ik ben voor het eerste voorstel van Pim Ik ben voor het tweede voorstel van Pim Ik vind het voorstel van Jan Willem te lang om te lezen Ik ben voor het eerste voorstel van Almar Ik ben tegen het tweede voorstel van Almar Ik ben tegen het voorstel van Kim Ik ben voor het eerste voorstel van Fabricio Ik vind het tweede voorstel van Fabricio een beetje raar
Dit voorstel is afgewezen.


hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 8,3 graden.
Voorspellingen:
1Jurjen8.1
2Bas7
3Kim6
4Hans5
5Jan-Willem4.1
6Ivan3.4
7Pim3.2
8Almar2.1

Honderdvierentachtigste keer: 8 januari 2019 bij Leon, Concordiastraat, Utrecht

Aanwezig:Leon, FAb., Ivan, Jurjen, Pim, Hans, Kim, Jan-Willem, Almar
Afgemeld:Bas
Niet afgemeld:Rudo, Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 7,1 graden
Voorspellingen:
1Kim6
Leon6
3Ivan5.6
4Jurjen8.612
5Hans5.5
6Fabricio10.1
7Jan-Willem3.97356
8Pim3.2
Almar2.751

Honderdvijfentachtigste keer: 12 februari 2019 bij restaurant LE:EN, Utrecht

Aanwezig:Leon, Bas, Ivan, Jurjen, Pim, Hans, Kim, Jan-Willem
Afgemeld:FAb., Almar
Niet afgemeld:Rudo, Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.
1e extra weddenschap: Hoeveel doelpunten worden er gescoord in de 8 heenwedstrijden van de eerstvolgende achtste finales van de UEFA Champions League.

De temperatuur was 8,7 graden.
Er werden 18 doelpunten gescoord.
Voorspellingen:
1Hans8.518
2Bas8.117
3Jan-Willem824
4Kim7.617
5Pim10.327
6Leon719
7Jurjen14.424
8Ivan14.512
9Almar14.619

Honderdzesentachtigste keer: 12 maart 2019 bij restaurant De Klub, Utrecht ter ere van Ivan's 151e Fabaeten

Aanwezig:FAb., Almar, Leon, Ivan, Jurjen, Pim, Hans, Kim, Jan-Willem
Afgemeld:Bas
Niet afgemeld:Rudo, Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.
1e extra weddenschap: De hemelsbrede afstand tussen de Johan Cruijff Arena en het stadion van de tegenstander van Ajax in de kwartfinale van de huidige Champions League competitie.

De temperatuur was 10,9 graden.
De Allianz Arena van Juventus ligt hemelsbreed op 826 km van de Johan Cruijff Arena. Ivan wint.
Voorspellingen:
1Almar11725
Jan-Willem10.81777
3Pim11.2423
4Hans10.51766
5Fabricio101010
6Leon12789
Ivan9.8843
8Jurjen12.41814
Kim13.33499

Eindstand Eenendertigste periode

1Kim8.917
2Hans8.700
3Ivan8.492
4Jurjen8.018
5Pim7.055
6Leon7.000
7Jan-Willem6.968
8Almar6.669
9Bas5.375
10Fabricio3.811
11Rudo0.000
Bart0.000

Honderdzevenentachtigste keer: 9 april 2019 bij FAb, Kesteren

Aanwezig:FAb., Almar, Leon, Ivan, Pim, Hans, Kim, Bas
Afgemeld:Jan-Willem, Jurjen
Niet afgemeld:Rudo, Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 12,5 graden
Voorspellingen:
1Kim13
2Jan-Willem13.2
3Hans15.5
4Almar15.7
5Bas16.1
6Leon17.5
7Ivan17.8
8Pim18.3

Honderdachtentachtigste keer: 14 mei 2019 bij The Basket, Utrecht, ter gelegenheid van het 151e fabaeten van Kim

Aanwezig:, Jan-Willem, Jurjen, FAb., Almar, Leon, Ivan, Pim, Hans, Kim, Bas
Afgemeld:
Niet afgemeld:Rudo, Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.
1e extra weddenschap: In welke minuut wordt het eerste geldige doelpunt gescoord in de eerstvolgende Champions League finale.

De temperatuur was 16,8 graden.
Mo Salah scoorde voor Liverpool in de 2e minuut uit een strafschop. Almar wint.
Voorspellingen:
1Pim16.778
2Almar1613
Leon1625
4Ivan17.814
5Jan-Willem15.638
6Kim1532
7Jurjen18.718
8Hans20.523
Fabricio3030

Honderdnegenentachtigste keer: 11 juni 2019 bij Hans, Dinkelstraat

Aanwezig:, Jan-Willem, FAb., Almar, Leon, Ivan, Pim, Hans
Afgemeld:Jurjen, Kim, Bas
Niet afgemeld:Rudo, Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 18 graden.
Voorspellingen:
1Jan-Willem17.1
2Kim19.8
3Leon20
4Almar20.9
5Ivan22.2
6Hans22.5
7Pim23.1
8Fabricio30

Honderdnegentigste keer: 9 juli 2019 bij restaurant Ayla in Rotterdam

Aanwezig:Jurjen, Jan-Willem, FAb., Almar, Leon, Ivan, Pim, Hans
Afgemeld:Kim, Bas
Niet afgemeld:Rudo, Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 14,1 graden.
Voorspellingen:
1Jan-Willem19.4
2Pim19.8
3Leon21
4Almar23.1
5Hans25.7
6Ivan27.5
7Fabricio30

Honderdeenennegentigste keer: 13 augustus 2019 bij Ivan, Snelliuskade, Utrecht

Aanwezig:Jurjen, Jan-Willem, Kim, Leon, Ivan, Hans
Afgemeld:Bas, FAb., Almar, Pim
Niet afgemeld:Rudo, Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 17,1 graden.
Voorspellingen:
1Jurjen17
Kim17
3Bas16
4Jan-Willem18.6
5Almar19.3
6Leon19.9
7Hans23
8Fabricio30

Honderdtweeennegentigste keer: 10 september 2019 bij restaurant The Greenhouse, Utrecht, ter gelegenheid van Almar's 151e fabaeten.

Aanwezig:Jurjen, Jan-Willem, Kim, Leon, Ivan, Hans, Almar
Afgemeld:FAb., Bas, Pim
Niet afgemeld:Rudo, Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 14,5 graden.
Voorspellingen:
1Jurjen14.4
2Jan-Willem14.9
3Hans12.5
4Almar11.9
5Ivan11.1
6Kim9.8

Eindstand 32e periode

1Jan-Willem8.450
2Leon7.500
3Hans7.301
4Almar7.200
5Ivan6.960
6Kim6.833
7Jurjen6.143
8Pim5.768
9Fabricio4.393
10Bas2.533
11Rudo0.000
Bart0.000

Honderddrieennegentigste keer: 8 oktober 2019 bij Almar, Pedangstraat, Utrecht

Aanwezig:Jurjen, FAb., Bas, Pim, Jan-Willem, Kim, Ivan, Almar
Afgemeld:Leon, Hans
Niet afgemeld:Rudo, Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.
1e extra weddenschap: Hoeveel doelpunten scoort Ajax in de twee Champions League groepsfase wedstrijden tegen Chelsea.

De temperatuur was 5,7 graden.
Ajax-Chelsea werd 1-2 en Chelsea-Ajax 4-4. Totaal 5 doelpunten. Ivan wint.
Voorspellingen:
1Jurjen6.73
2Kim74
3Ivan7.65
4Almar7.91
5Fabricio104
6Pim10.24
7Bas11.13
Jan-Willem11.84

Honderdvierennegentigste keer: 12 november 2019 bij Jurjen, Merellaan, Rotterdam

Aanwezig:Jurjen, Leon, FAb., Pim, Kim, Ivan, Almar
Afgemeld: Bas, Hans, Jan-Willem
Niet afgemeld:Rudo, Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 5,6 graden.
Voorspellingen:
1Ivan5.67
2Jan-Willem5.3
3Jurjen5.2
4Kim5
5Pim4.7
6Leon7
7Almar4.1
8Fabricio0

Honderdvijfennegentigste keer: 10 december 2019 bij Bas, Amalia van Solmsstraat, Alphen a/d Rijn

Aanwezig:Bas, Hans, Jan-Willem, Leon, Pim, Ivan, Bart
Afgemeld: Jurjen, Almar, Kim, FAb.
Niet afgemeld:Rudo,

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 11,5 graden.
Voorspellingen:
1Ivan6.78
2Hans6.7
3Bas3.4
4Leon3
5Jan-Willem2.9
6Pim2.4

Honderdzesennegentigste keer: 8 januari 2020 bij Jan-Willem, Snelliuskade, Utrecht (Ivan)

Aanwezig: Jurjen, Almar, Kim, Jan-Willem, Leon, Pim, Ivan
Afgemeld:Bas, , FAb., Hans
Niet afgemeld:Rudo, Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 6,4 graden.
Voorspellingen:
1Jan-Willem6.4
2Leon7
3Pim4.1
4Ivan8.91
5Kim9
6Almar-1


Honderdzevenennegentigste keer: 12 februari 2020 bij restaurant Juliana ter ere van Hans' 151e

Aanwezig:Jurjen, Bas, Hans, Jan-Willem, Kim, Leon, Pim, Ivan
Afgemeld: Almar, FAb.
Niet afgemeld:Rudo, Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.
1e extra weddenschap: Hoeveel doelpunten scoort Ajax in de 2 wedstrijden van de "round of 32" in de Europa League van het huidige seizoen, strafschoppenreeks uitgezonderd.

De temperatuur was 11,6 graden
Ajax scoorde 2 keer tegen Getafe. Jan-Willem wint
Voorspellingen:
1Bas115
Almar110
3Kim94
Leon94
5Jurjen8.535
6Hans8.54
7Ivan7.814
Jan-Willem7.83
Pim6.44

Honderdachtennegentigste keer: 11 maart 2020 bij Pim, Julianaweg

Aanwezig:FAb., Jurjen, Bas, Hans, Jan-Willem, Kim, Leon, Pim, Ivan
Afgemeld:Almar
Niet afgemeld:Rudo, Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 7,3 graden.
Voorspellingen:
1Pim9.8
2Fabricio10.1
3Leon12
4Kim12.7
5Ivan13.3
6Jurjen13.4
7Jan-Willem13.7
8Bas14
Hans14.4

Eindstand Drieendertigste periode

1Ivan9.426
2Pim7.867
3Jan-Willem7.343
4Jurjen6.700
5Leon6.583
6Kim6.533
7Bas5.601
8Almar4.560
9Fabricio3.825
10Hans3.667
11Bart1.000
12Rudo0.000


Honderdnegenennegentigste keer: 14 april 2020 via zoom

Aanwezig:Almar, Rudo, Bart, FAb., Jurjen, Bas, Hans, Jan-Willem, Kim, Leon, Pim, Ivan
Afgemeld:
Niet afgemeld:

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 9,8 graden.
Voorspellingen:
1Pim14.5
2Fabricio15
3Jurjen15.5
4Leon15.6
5Almar15.9
6Hans17.5
7Jan-Willem18.1
8Ivan18.9
9Kim19.8
Bas23


Tweehonderdste keer: 12 mei 2020 via zoom

Aanwezig:Almar, Rudo, Bart, FAb., Bas, Hans, Jan-Willem, Kim, Leon, Pim, Ivan
Afgemeld: Jurjen
Niet afgemeld:

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 14,9 graden.
Voorspellingen:
1Fabricio15.15
2Ivan15.6
3Kim15.9
4Almar13.8
5Leon16.2
6Pim16.4
Jan-Willem16.4
8Hans16.5
9Bas21.1


Tweehonderdeerste keer: 9 juni 2020 in het Tolsteegplantsoen

Aanwezig:Almar, FAb., Bas, Jan-Willem, Kim, Leon, Pim, Ivan
Afgemeld: Hans
Niet afgemeld: Rudo, Bart

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 16,7 graden.
Voorspellingen:
1Jan-Willem16.9
2Kim15.9
3Leon17.8
4Ivan18.9
5Fabricio19.19
6Jurjen19.7
7Pim23.4
8Almar24.9
9Bas25.1


Tweehonderdtweede keer: 14 juli 2020 bij jeu de boule baan Goylaan

Aanwezig:Almar, FAb., Bas, Jan-Willem, Kim, Leon, Pim, Ivan, Bart, Hans
Afgemeld:
Niet afgemeld: Rudo

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.
1e extra weddenschap: Hoeveel doelpunten scoort Liverpool totaal in seizoen 19/20 in de Premier League wedstrijden.

De temperatuur was 30,2 graden.
Liverpool scoorde 85 doelpunten. Jan-Willem wint
Voorspellingen:
1Bas25.783
2Pim23.183
3Leon2380
4Jurjen22.182
5Almar2130
6Fabricio20.02111
7Hans19.680
8Ivan19.59
9Jan-Willem18.184
Kim16.982

Tweehonderdderde keer: 11 augustus 2020 in het Tolsteegplantsoen

Aanwezig:FAb., Kim, Leon, Pim, Ivan, Bart, Hans
Afgemeld:Almar, Bas, Jan-Willem
Niet afgemeld: Rudo

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 17,5 graden.
Voorspellingen:
1Jurjen18
Kim17
3Pim18.9
Jan-Willem18.9
5Fabricio20.02
6Hans20.5
7Almar21
8Leon23.6


Tweehonderdvierde keer: 8 september 2020 bij jeu de boule baan Goylaan

Aanwezig:FAb., Kim, Leon, Pim, Ivan, Bart, Bas, Jan-Willem
Afgemeld:Almar, Hans
Niet afgemeld: Rudo

hoofdweddenschap: De temperatuur in De Bilt om 12:00 op de dag van het volgende Vicia Fabaeten.

De temperatuur was 11,1 graden.
Voorspellingen:
1Almar12
2Ivan12.3
3Kim14.6
4Jan-Willem14.8
5Pim16.2
6Leon17.5
Fabricio17.5
8Bas21.2

Tussenstand Vierendertigste periode:AanwezigHoofdweddenschap
1Pim 8.343
2Kim 8.278
3Fabricio 8.233
4Jan-Willem 7.504
5Ivan 7.500
6Leon 7.408
7Jurjen 6.750
8Bas 6.347
9Almar 5.918
10Bart 5.000
11Hans 4.601
12Rudo 2.000
1Leon 186
2Pim 178
3Fabricio 178
4Jan-Willem 174
5Ivan 171
6Kim 168
7Jurjen 165
8Almar 159
9Hans 157
10Bas 134
11Rudo 33
12Bart 28
1Jan-Willem 66.048
2Pim 63.789
3Kim 61.643
4Leon 56.381
5Fabricio 55.790
6Jurjen 55.755
7Ivan 49.095
8Almar 48.825
9Hans 39.113
10Bas 39.047
11Rudo 4.672
12Bart 0.111
SubweddenschappenTotaal weddenschappenTotaal
1Jan-Willem 7.742
2Jurjen 7.556
3Ivan 6.422
4Leon 6.300
5Pim 5.886
6Almar 5.339
7Kim 4.726
8Hans 4.583
9Fabricio 4.275
10Bas 3.172
11Rudo 0.825
12Bart 0.000
1Jan-Willem 73.790
2Pim 69.675
3Kim 66.369
4Jurjen 63.310
5Leon 62.681
6Fabricio 60.065
7Ivan 55.518
8Almar 54.163
9Hans 43.696
10Bas 42.219
11Rudo 5.497
12Bart 0.111
1Leon 248.681
2Jan-Willem 247.790
3Pim 247.675
4Fabricio 238.065
5Kim 234.369
6Ivan 226.018
7Jurjen 225.810
8Almar 212.663
9Hans 197.696
10Bas 174.719
11Rudo 14.997
12Bart -5.389
HostsPeriodewinnaarsPeriodepuntentotalen
1 Kim 17Jul-18
Pim 17Mar-20
3 Léon 16Jan-19
FAb. 16Apr-19
Hans 16Jun-19
Ivan 16Aug-19
Almar 16Okt-19
Jurjen 16Nov-19
Bas 16Dec-19
10 Jan-Willem 15Jan-20
11 Bart 3Mei-10
Rudo 3Feb-16
1 Léon 6
2 FAb. 5
Jurjen 5
Kim 5
Jan-Willem 5
6 Pim 3
7 Ivan 2
8 Hans 1
Almar 1
10 Bas 0
Bart 0
Rudo 0
1 Jurjen 9 10.420
2 Kim 21 10.417
3 Fabricio 19 9.885
4 Jurjen 18 9.708
5 Ivan 33 9.426
6 Léon 7 9.367
7 Jan-Willem 4 9.354
8 Léon 209.227
9 Ivan 15 9.200
10 Pim 29 9.100
11 Léon 17 9.075

Tweehonderdvijfde keer: 13 oktober 2020 op een nader te bepalen plaats